Zapewnimy Ci zawsze najlepsze wyniki. Optimed to 20 lat działalności, 7 laboratoriów, 14 punktów pobrań oraz 130 pracowników przeprowadzających ponad 3000 badań diagnostycznych.

Please enter subscribe form shortcode

Dla Pacjenta

Zdrowie i życie to najcenniejsze rzeczy, które mamy do stracenia. Nie może być tu miejsca na źle pojęte oszczędności czy zaniedbania. Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, by rzetelnie przeprowadzić Państwa przez proces diagnostyczny, tak aby na końcu otrzymać w pełni wiarygodny wynik, wykonany w oparciu o najnowszą wiedzę i rozwiązania technologiczne, gwarantujące jego najwyższą jakość.

Odbiór wyników

W trosce o zachowanie poufności danych pacjentów i zapewnienie, że wyniki badań trafiają wyłącznie do upoważnionych odbiorców, Laboratoria Medyczne OptiMed oferują Państwu następujące warianty odbioru wyników badań:

• Osobiście za okazaniem Upoważnienia do odbioru wyników, które jest generowane automatycznie podczas rejestracji.
• W miejscach samodzielnego odbioru wyników, w tzw. Kioskach informatycznych, z wykorzystaniem Upoważnienia do odbioru wyników.
• Drogą elektroniczną na stronie internetowej dla pacjentów, z wykorzystaniem Upoważnienia do odbioru wyników.

Uwaga! Nie podajemy wyników telefonicznie i osobom nieupoważnionym.
W przypadku, gdy pacjent nie posiada Upoważnienia do odbioru wyników Pracownik laboratorium ma obowiązek jednoznacznie zidentyfikować go, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dopuszcza się wydawanie wyników badań osobom trzecim w przypadku, gdy okażą Upoważnienie do odbioru wyników pacjenta, którego wyniki chcą odebrać lub okażą dokument tożsamości właściciela wyniku w przypadku, gdy nie posiadają wspomnianego wyżej upoważnienia.