vela solis logo O NAS DLA PACJENTÓW PROMOCJE BADANIA TOMOGRAFIA KONTAKT I PLACÓWKI WYNIKI
Koniecznie zobacz nasz film!

Kilkunastoletnie doświadczenie, poparte ciągłym rozwojem i doskonaleniem, przy wydatnym wsparciu funduszy unijnych, pozwoliło na oddanie do Państwa dyspozycji jednego z najnowocześniejszych laboratoriów w kraju i Europie. Część stosowanych technologii jest używana po raz pierwszy w Polsce i niesie za sobą potężny potencjał diagnostyczny. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to spełnić obecne oraz przyszłe wymagania stawiane medycznej diagnostyce laboratoryjnej.


SYSTEMY JAKOŚCI PERSONEL FACHOWY WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW SYSTEMY INFORMATYCZNE PROJEKTY UNIJNE

Zobacz jak wygląda nasze laboratorium:POWRÓT

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"


Laboratoria Medyczne OptiMed Spółka Jawna zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Beneficjent: Laboratoria Medyczne OptiMed, Wroński Spółka Jawna

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii diagnostycznych w mikrobiologii klinicznej

Wielkość dofinansowania: 977.673,19 PLN

Całkowita wartość projektu: 2.301.852,76 PLN

Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.09.2014

Przedmiotem projektu było wsparcie inwestycyjne średniego przedsiębiorstwa- Laboratoria Medyczne OptiMed Spółka Jawna. Zakup i instalacja nowoczesnych środków trwałych umożliwiły firmie wdrożenie nowych technologii diagnostycznych w mikrobiologii klinicznej, a poprzez to skrócenie czasu badania oraz niespotykaną dotychczas standaryzację badań. Automatyzacja procesu umożliwiła lepsze wykorzystanie personelu fachowego laboratorium, a nowe technologie wpłynęły również na ograniczenie ilości powstających odpadów. Projekt wprowadził zasadnicze zmiany w procesie świadczenia usług z zakresu mikrobiologii, dzięki wdrożeniu innowacyjnych na skale krajową technologii. Wydatki przewidziane w projekcie dotyczyły zakupu i instalacji automatycznej linii, opartej o innowacyjne technologie diagnostyczne w mikrobiologii klinicznej, w której skład weszły nowoczesne urządzenia i aparaty. Wartość zakupionych środków trwałych służących wdrożeniu projektu wyniosły łącznie 2.301.852,76 zł.

W ramach projektu zakupione i zainstalowane będą następujące środki trwałe:

Główny cel projektu to wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz krajowym, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej, poprzez usprawnienie przeprowadzania badań mikrobiologicznych oraz zasadniczej poprawie ich jakości.

Zastosowanie opisanych technologii pozwoliło na obniżenie kosztów jednostkowych usługi między innymi poprzez automatyzację oraz gospodarkę materiałooszczędną. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest skrócenie czasu oczekiwania na wynik. Poprawa warunków pracy w firmie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obniżenie kosztów działalności w kontekście jednostkowej produkcji oraz podjęcie działań mających na celu minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, to kolejne cele naszego projektu. Następny cel projektu to utworzenie nowych miejsc pracy wraz z utrzymaniem dotychczasowego zatrudnienia.
POWRÓT

Jednym z najważniejszych obszarów firmy, wpływających na jakość oferowanych usług jest fachowy personel. Jego doświadczenie, kompetencje i ciągłe podnoszenie kwalifikacji wpływa na poziom obsługi, zaczynając od punktu pobrań, kończąc na procesach analitycznych, zmierzających do wydania wiarygodnego wyniku. Istotnym elementem dzisiejszego laboratorium jest również wsparcie logistyczne i informatyczne procesu.

Obszary działania naszego personelu:

Pion diagnostyczny:
30 Diagnostów Laboratoryjnych;
12 specjalistów analityki i mikrobiologii;
37 Techników Analityki Medycznej;

Pion logistyczny: 5 osób obsługujących transport, magazynowanie oraz zaplecze techniczne

Pion informatyczny: 3 programistów
POWRÓT

Jako firma kładziemy duży nacisk na jakość oferowanych przez nas usług i dlatego już w 2009 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarzadzania, który został zweryfikowany i oceniony przez niezależną jednostkę certyfikującą. System obejmujący swym zakresem wymagania norm:

ISO 9001 - norma dotycząca zarządzania jakością,
ISO 14001 – norma dotycząca ochrony środowiska,
ISO/IEC 27001 – norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji

jest certyfikowany przez firmę Lloyd’s Register LRQA.

ISO 9001: ISO 14001: ISO 27001:


Obecnie LM OptiMed jest jedyną w Polsce firmą świadczącą usługi w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej, posiadającą certyfikowany system we wszystkich laboratoriach wchodzących w jej skład w tym, co warte podkreślenia, obejmujący bezpieczeństwo informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001.2013. System gwarantuje najwyższą i niezmienną jakość wszystkich procedur wykonywanych dla Państwa.

System gwarantuje najwyższą i niezmienną jakość wszystkich procedur wykonywanych dla Państwa.
POWRÓT

LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY (LIS)

Nasze laboratoria działają w oparciu o autorski Laboratoryjny System Informatyczny (LIS), który został wyróżniony i nagrodzony brązowym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010 w Brukseli.


Oprogramowanie jest systematycznie rozwijane i dostosowywane do pojawiających się potrzeb, nad czym pracują nasi programiści. System łączy wiedzę i doświadczenie nie tylko programistów ale również diagnostów, lekarzy i naszych klientów. Potrzeby naszych klientów inicjują rozwój i zmiany funkcjonalności aplikacji. System pozwala generować szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiających nadzorowanie procesu diagnostycznego na każdym jego etapie od momentu rejestracji do wydania i archiwizacji wyniku.

Nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć nowe rozwiązania, które usprawniają funkcjonowanie laboratorium w zakresie obsługi naszych pacjentów.

NASZE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA OBEJMUJĄ:

INTEGRACJE

Wieloletni rozwój naszego oprogramowania doprowadził do tego, że jesteśmy w stanie zintegrować nasz system ze wszystkimi aplikacjami użytkowanymi przez naszych klientów instytucjonalnych, co w znacznym stopniu zmienia sposób i jakość wymiany danych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Laboratoryjny System Informatyczny, który jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jest w pełni zgodny z wymaganiami Normy ISO/IEC 27001.2013 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji, co jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez firmę LLOYD’S REGISTER LRQA. Spełnia również wymagania prawne w tym zakresie, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych wrażliwych tj. dane osobowe, czy informacja o stanie zdrowia.

ZASTOSOWANIA KOMERCYJNE

System jest również produktem komercyjnym, który wdrażamy i konfigurujemy według potrzeb klienta. Oferujemy jednocześnie pełne wsparcie merytoryczne, nie tylko informatyczne, ale również diagnostyczne, co pozwala naszym klientom na funkcjonalne zaimplementowanie naszego produktu.
POWRÓT

Wszystkie nasze Laboratoria zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Ta strona jest obecnie w przygotowaniu. Już wkrótce pochwalimy się naszym sprzętem laboratoryjnym. Tymczasem polecamy obejrzeć nasz film:
POWRÓT

Przygotowanie do badania
POWRÓT

Pliki do pobrania

DLA PACJENTA

DLA LEKARZA

POWRÓT

Odbiór wyniku

W trosce o zachowanie poufności danych pacjentów i zapewnienie, że wyniki badań trafiają wyłącznie do upoważnionych odbiorców, Laboratoria Medyczne OptiMed oferują Państwu następujące warianty odbioru wyników badań:

Uwaga

Nie podajemy wyników telefonicznie i osobom nieupoważnionym.
W przypadku, gdy pacjent nie posiada Upoważnienia do odbioru wyników Pracownik laboratorium ma obowiązek jednoznacznie zidentyfikować go, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dopuszcza się wydawanie wyników badań osobom trzecim w przypadku, gdy okażą Upoważnienie do odbioru wyników pacjenta, którego wyniki chcą odebrać lub okażą dokument tożsamości właściciela wyniku w przypadku, gdy nie posiadają wspomnianego wyżej upoważnienia.
Prosimy wybrać odpowiednią aplikację:

Wyniki dla pacjentów Wyniki dla lekarzy

Zdrowie i życie to najcenniejsze rzeczy, które mamy do stracenia. Nie może być tu miejsca na źle pojęte oszczędności czy zaniedbania. Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, by rzetelnie przeprowadzić Państwa przez proces diagnostyczny, tak aby na końcu otrzymać w pełni wiarygodny wynik, wykonany w oparciu o najnowszą wiedzę i rozwiązania technologiczne, gwarantujące jego najwyższą jakość.INFORMACJE

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GDZIE MOGĘ ZROBIĆ BADANIA? ODBIÓR WYNIKU PLIKI DO POBRANIA


OBECNE PROMOCJE

1) Promocja na badania z zakresu BNP (Niewydolność serca).

2) Promocja na badania z zakresu grypy.

3) Promocja na badania z zakresu diagnostyki BORELIOZY.


4) Promocja na badania z zakresu diagnostyki CELIAKII - nietolerancji glutenu.

5) Promocja z zakresu Alergologii.


PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ

We współpracy ze Szpitalem Mrągowskim uruchomiliśmy Pracownię Tomografii Komputerowej, która została wyposażona w nowoczesny, szesnastorzędowy tomograf SOMATOM Scope firmy Siemens. Pracownia prowadzona jest przez fachowy personel techniczny pod nadzorem lekarza, specjalisty radiologii. Opisy są wykonywane przez doświadczonych lekarzy specjalistów firmy LUXMED Diagnostyka, z wykorzystaniem teleradiologii.

Oferujemy Państwu możliwość wykonania badań na zlecenie prywatne.


Rejestracja: 89 741 94 30
Adres pracowni: Dział Diagnostyki Obrazowej
Szpital Mrągowski
ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo

Więcej informacji można uzyskać w Rejestracji.


Laboratoria Medyczne OptiMed Sp. J.
ul. Daszyńskiego 31A, 11-400 Kętrzyn
NIP: 742-210-10-75
Tel.: 89 751 88 98, fax: 89 751 02 92, e-mail: biuro@lab-optimed.pl


BARTOSZYCE GIŻYCKO KĘTRZYN LIDZBARK WARMIŃSKI MIKOŁAJKI MRĄGOWO PRZASNYSZ WĘGORZEWO
POWRÓT

BARTOSZYCE

Laboratorium i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: Szpital Powiatowy w Bartoszycach
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce,
Telefon: 89 764 94 58
Godziny pracy: całodobowo

Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce,
Telefon: 89 762 00 60
Godziny pracy: pn - pt 7.00 – 12.00 Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

GIŻYCKO

Laboratorium i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: "Szpital Giżycki" Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
Telefon: 87 427 90 89
Godziny pracy: całodobowo

Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: ul. Wodociągowa 17, 11-500 Giżycko,
Telefon: 510 309 436
Godziny pracy: pn - pt 7.00 – 12.00 Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

KĘTRZYN

Laboratorium Centralne i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: ul. Daszyńskiego 31A, 11-400 Kętrzyn
Telefon: 89 751 88 98
Godziny pracy: pn – pt 7.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00

Laboratorium LM OptiMed
Adres: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Telefon: 89 751 00 91
Godziny pracy: całodobowo

Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: ul. Krótka 4, 11-400 Kętrzyn
Telefon: 510 309 687
Godziny pracy: pn - pt 7.00 – 10.00
Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

LIDZBARK WARMIŃSKI

Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: Lidzbarskie Centrum Medyczne Eskulap
ul. Aleksandra Świętochowskiego 7b
11-100 Lidzbark Warmiński
Godziny pracy: pn, śr, pt 7.00 – 10.00 Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

MIKOŁAJKI

Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: ul. Szkolna 2, 11-730 Mikołajki
Telefon: 510 309 543
Godziny pracy: pn, śr, czw 7.00 – 10.00 Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

MRĄGOWO

Laboratorium i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.
ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo
Telefon: Laboratorium - 89 741 94 20, Punkt Pobrań – 510 309 493
Godziny pracy: całodobowo

Pracownia Tomografii komputerowej
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.
Adres: ul Wolności 12, 11-700 Mrągowo
Telefon: 89 741 94 30
Godziny pracy: całodobowo Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

PRZASNYSZ

Laboratorium i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: SPZZOZ w Przasnyszu
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 753 43 55
Godziny pracy: całodobowo Wyświetl dużą mapę dojazdowąPOWRÓT

WĘGORZEWO

Laboratorium i Punkt Pobrań LM OptiMed
Adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital powiatowy w Węgorzewie
ul. 3-go Maja, 11-600 Węgorzewo
Telefon: 87 428 15 05
Godziny pracy Punktu Pobrań: pn – pt 7.00 – 13.00
sobota 8.00 – 11.00 Wyświetl dużą mapę dojazdową