Tomografia

We współpracy ze Szpitalem Mrągowskim uruchomiliśmy Pracownię Tomografii Komputerowej, która została wyposażona w nowoczesny, szesnastorzędowy tomograf SOMATOM Scope firmy Siemens. Pracownia prowadzona jest przez fachowy personel techniczny pod nadzorem lekarza, specjalisty radiologii. Opisy są wykonywane przez doświadczonych lekarzy specjalistów firmy Tomma diagnostyka obrazowa, z wykorzystaniem teleradiologii.

Oferujemy Państwu możliwość wykonania badań na zlecenie prywatne.


Rejestracja: tel. 89 741 94 30
Adres pracowni: Dział Diagnostyki Obrazowej
Szpital w Mrągowie
ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo