Katalog badań

Oferujemy Państwu szeroki panel badań, z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii. Większość badań wykonywanych jest w naszych laboratoriach, a wyniki badań są dostępne po kilku godzinach od pobrania materiału. Lokalne wykonywanie analiz gwarantuje szybkie rozpoczęcie procesu diagnostycznego, co z kolei przekłada się na wiarygodny wynik, który nie jest obarczony błędem z powodu zmienności parametrów biologicznych próbki.